تبلیغات
خلاصه و معرفی سریال های کره ای

پسران برتر از گل

پنجشنبه 8 مرداد 1388 04:16 ب.ظ

نویسنده : mamad 2pax

برای دیدن معرفی و مشخصات سریال به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

هزاران سال عشق

پنجشنبه 8 مرداد 1388 04:08 ب.ظ

نویسنده : mamad 2pax

برای دیدن معرفی و مشخصات سریال به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 8 مرداد 1388 04:17 ب.ظ

کافی پرنس

پنجشنبه 8 مرداد 1388 04:00 ب.ظ

نویسنده : mamad 2pax

برای دیدن معرفی و مشخصات سریال به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

یوهی افسونگر

پنجشنبه 8 مرداد 1388 03:54 ب.ظ

نویسنده : mamad 2pax

برای دیدن معرفی و مشخصات سریال به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

دختر زرنگ

پنجشنبه 8 مرداد 1388 03:32 ب.ظ

نویسنده : mamad 2pax

برای معرفی و مشخصات سریال به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

لابیست

پنجشنبه 8 مرداد 1388 03:30 ب.ظ

نویسنده : mamad 2pax

برای معرفی و مشخصات سریال به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 8 مرداد 1388 04:31 ب.ظ

هوانگ جین یی

پنجشنبه 8 مرداد 1388 03:25 ب.ظ

نویسنده : mamad 2pax

برای معرفی و مشخصات سریال به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 8 مرداد 1388 04:32 ب.ظ

چیلووی قهرمان

پنجشنبه 8 مرداد 1388 03:16 ب.ظ

نویسنده : mamad 2pax

معرفی و مشخصات سریال چیلووی قهرمان در ادامه مطلب

 


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 8 مرداد 1388 03:26 ب.ظ

منجی عالم

پنجشنبه 8 مرداد 1388 03:15 ب.ظ

نویسنده : mamad 2pax

معرفی و مشخسات سریال منجی عالم در ادامه مطلب


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

جومونگ2

پنجشنبه 8 مرداد 1388 02:59 ب.ظ

نویسنده : mamad 2pax

معرفی و مشخصات سریال جومونگ2 در ادمه مطلب


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 8 مرداد 1388 03:07 ب.ظ

سریال جومونگ

پنجشنبه 8 مرداد 1388 02:57 ب.ظ

نویسنده : mamad 2pax

معرفی و مشخصت سریال جومونگ


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

سودانگ

پنجشنبه 8 مرداد 1388 02:45 ب.ظ

نویسنده : mamad 2pax

معرفی و مشخصات سریال سودانگ در ادامه مطلب


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

یی سان

پنجشنبه 8 مرداد 1388 02:38 ب.ظ

نویسنده : mamad 2pax

معرفی و مشخصات سریال یی سان در ادامه مطلب


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

سریال نقاش باد

پنجشنبه 8 مرداد 1388 02:28 ب.ظ

نویسنده : mamad 2pax

داستان و معرفی سریال نقاش باد در ادامه مطلب

 


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -